Om OBG

OBG:

  • er opprettet av medlemsbedriftene for å gi service og ha kunnskap om fagopplæring
  • skriver lærekontrakt med lærlingen sammen med lærebedriften
  • tar seg av alle formaliteter i opprettelsen og avslutningen av lærekontrakter, og gjennomføring av opplæringen
  • er ansvarlig for at bedriften gjennomfører opplæringen i samsvar med lover og forskrifter
  • gjør skriftlig vurdering av opplæringssituasjonen i bedriften hvert år, og utveksler erfaringer med lærlingansvarlig/bedriftsledelse
  • bistår bedriften i å bli en god opplæringsarena, og arrangerer bl a instruktørkurs

Vi er godkjent innen:

Betongfaget

Byggdrifterfaget

Tømrerfaget

Murerfaget

Malerfaget

Ventilasjons- og
blikkenslagerfaget